Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leven en leren. Het DaCapo College vindt het daarom belangrijk dat de fysieke en sociale veiligheid voor iedereen op school gewaarborgd is. Om preventief en curatief te kunnen handelen heeft het DaCapo College een schoolveiligheidsplan opgesteld, welke te vinden is op deze website. Het schoolveiligheidsplan besteedt nadrukkelijk aandacht aan het beschermen van leerlingen, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.
Binnen het DaCapo College ligt de nadruk op het voeren van preventief beleid en daarmee op het scheppen van een sociaalpedagogisch klimaat en randvoorwaarden die ertoe leiden dat onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen.