Decanaat

De schooldecaan begeleidt de leerlingen bij het maken van hun studie- en beroepskeuze door een goed beeld te geven van de diverse keuzemogelijkheden en voorlichting te geven aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Daarnaast onderhoudt de schooldecaan contacten met het vervolgonderwijs en verstrekt aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen alle relevante informatie voor hun keuzebegeleiding. U kunt te allen tijde een afspraak maken met de decaan van de betreffende locatie.