Decanaat

De schooldecaan begeleidt de leerlingen bij het maken van hun studie- en beroepskeuze door een goed beeld te geven van de diverse keuzemogelijkheden en voorlichting te geven aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Daarnaast onderhoudt de schooldecaan contacten met het vervolgonderwijs en verstrekt aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen alle relevante informatie voor hun keuzebegeleiding. U kunt te allen tijde een afspraak maken met de decaan van de betreffende locatie.

 

Start campagne ' Bijna 18 '

 

 

 

Start campagne ‘Bijna 18’

Scholieren in het voortgezet onderwijs hebben vanaf hun 18e recht op een tegemoetkoming van DUO. Als zij daarna doorstuderen in het mbo of ho kunnen ze studiefinanciering krijgen. Een deel van de scholieren is nog niet bekend met DUO en weet vaak niet waar ze recht op hebben.

Campagne ‘Bijna 18’
Met de campagne ‘Bijna 18’ brengen we de pagina duo.nl/bijna18 bij scholieren onder de aandacht. Op deze pagina informeren we hen over de tegemoetkoming en zien ze ook waar ze recht op hebben bij een vervolgopleiding in het mbo of ho.