Dyslexie / Dyscalculie

Geconstateerde leesproblemen kunnen een dyslexieonderzoek tot gevolg hebben. Als na een officieel dyslexieonderzoek een leerling als dyslectisch wordt gediagnosticeerd reikt het DaCapo College de leerling een dyslexiepas uit, waarop de compenserende en dispenserende maatregelen, die voor de betreffende leerling gelden, op de achterzijde worden aangegeven.

De school kan een leerling een dyscalculieverklaring geven. Deze dyscalculieverklaring geeft een leerling recht op bepaalde faciliteiten, zoals het gebruik van een rekenmachine en extra tijd bij het maken van toetsen en schoolexamens. De school bepaalt zelf welke voorzieningen worden toegestaan.