Elke locatie heeft een ondersteuning preventie team onder leiding van de zorgcoördinator. De zorgcoördinator is in dienst van de school en heeft de bevoegdheid om de ondersteuning en ondersteuningsbehoeften van leerlingen te coördineren. Het ondersteuning preventie team is een belangrijke verbindende preventieve schakel. Hier komen observaties en signalen terecht. Leerlingen met onderwijsbehoeften (basiszorg overstijgend) waarop geen adequaat antwoord gegeven kan worden komen ter consultatie in het OPT. Het OPT herformuleert het ontwikkelingsperspectief, hierin worden specifieke afspraken gemaakt voor interne, en eventueel externe ondersteuning.

Het OPT bestaat minimaal uit:

  • Een zorgcoördinator;
  • Een medewerker vanuit het Onderwijs Dienstencentrum (ODC);
  • Een medewerker vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO);
  • Een medewerker vanuit het Centrum voor Jeugd & Gezin;
  • Op afroep de leerplichtambtenaar. 

In dit multidisciplinair overleg wordt vooral handelingsgericht gewerkt.