Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

DaCapo College biedt passend onderwijs voor alle leerlingen binnen het vmbo, praktijkonderwijs en eerste opvang anderstaligen. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen volgen zijn welkom. Het is daarbij belangrijk dat er bij aanmelding een optimale afstemming is tussen wat de leerling nodig heeft aan ondersteuning en wat kan de school bieden.

Voor leerlingen waarbij uit de aanmeldingsgegevens blijkt dat ze bij de overgang naar het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig hebben, kan in overleg met ons als school een plan opgezet worden voor een traject op maat. Als u vragen heeft over wat passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij onze zorgcoördinatoren.

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen zorgplicht. Het begrip zorgplicht betekent dat, een school ervoor verantwoordelijk is, om ervoor te zorgen, dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Samen met ouders zoeken wij als school een passende plek. Die plek kan bij ons op school zijn of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere school of school voor speciaal onderwijs. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden.