(Sociale) Veiligheid

Een gevoel van veiligheid en je thuis voelen is van groot belang voor het goed verlopen van het onderwijsleerproces. Vandaar dan ook, dat er ons veel aan is gelegen om een dergelijke situatie te bereiken en in stand te houden. De veiligheid – en daarbij ook het je thuis voelen – komt in het geding indien de invloed van buitenaf zo groot wordt, dat ze niet goed meer kan worden gecontroleerd of wanneer de regels en afspraken binnen school, met voeten worden getreden.

De school reageert daarom als volgt:

  1. Er wordt gesurveilleerd; zowel met behulp van camera’s in en om de school; 
  2. We investeren in de aanschaf van betrouwbare bergruimte, waarin de leerlingen hun boeken en vaak dure telefoons kunnen opbergen;
  3. De leerlingen mogen het schoolplein niet verlaten; alleen ten behoeve van de sportlessen en dan uitsluitend onder toezicht; vreemden mogen het schoolterrein en het gebouw niet betreden zonder voorafgaande toestemming;
  4. De school voert een actief anti-pestbeleid;
  5. Jaarlijks worden met de leerlingen meerdere beperkte en een grote ontruimingsoefening gehouden;
  6. De school hanteert een systeem van incidentenregistratie;
  7. De school streeft een actieve communicatie met de ouders van de leerlingen na.

Het schoolveiligheidsplan, inclusief de bijbehorende protocollen kunt u hier  downloaden.