Bestuursoverdracht per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 horen wij bij Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).

De afgelopen periode hebben we hier in goede samenwerking naartoe gewerkt en nu is het officieel zo ver.

Voor het onderwijs aan onze leerlingen en voor de ouders/verzorgers verandert er nu niets. In de loop van het nieuwe jaar werken we als LVO-school verder aan het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen.

 

Een heel goed 2023 gewenst aan iedereen!