Wij vinden privacy belangrijk en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze leerlingen en medewerkers te beschermen. Daar hebben we u ook bij nodig. Heeft u het vermoeden dat er persoonsgegevens toegankelijk zijn voor onbevoegden? Meld dit dan bij ons via het onderstaande formulier. Wij zullen de melding onderzoeken en waar nodig direct maatregelen treffen. Alvast hartelijk  dank voor uw oplettendheid.