Het doe-lab is een ontwerp- test- en maakplek in de regio Westelijke Mijnstreek waar po-leerlingen, onder deskundige begeleiding, antwoorden vinden op (zelf) ontwikkelde onderzoeksvragen door te ontdekken en te experimenteren. Het domein is de wereld van techniek inclusief creatieve techniek.

In deze proeftuin werken po, vo, bedrijfsleven en overheid samen rondom relevante thema’s en projecten.