Activiteiten

De commissie Buitenschoolse Activiteiten (B.S.A.) is samengesteld uit vertegenwoordigers van docenten, die samen met leden van de oudervereniging activiteiten organiseren op educatief en recreatief gebied, zoals bijv. een zeilkamp, ski-kamp, excursies, film- en toneelvoorstellingen, sportdagen, wandel- en fietstochten, feestavonden, kerstvieringen enz. Activiteiten tijdens lesuren behoren tot het schoolprogramma, deelname hieraan is voor alle leerlingen verplicht. Alleen klassenavonden of schoolfuiven die in het schoolgebouw plaatsvinden onder supervisie van personeelsleden van de school, vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Voor alle andere (door de leerlingen zelf georganiseerde) bijeenkomsten draagt de school geen verantwoordelijkheid.