Het doel van deze overleggroep is meerledig:

  1. De leerlingen gaan met de schoolleiding in gesprek over het dagelijkse reilen en zeilen en de directie vertaalt vervolgens deze adviezen naar beleid en concrete acties.
  2. Leerlingen maken deel uit van een overlegstructuur met de daarbij behorende democratische uitgangspunten. Hierbij is de brug geslagen naar burgerschapsvaardigheden.
  3. Leerlingen oefenen luisteren, spreken, argumenteren en leren de rollen in een vergadering kennen. Hierbij is de brug geslagen naar het curriculum van het vak Nederlands.

Waarom "Prettig Parlement"?

P = privacy

R = ruimtes

E = eten en drinken

T = toestemming

T = te laat

I = ik, persoonlijk gedrag

G = gevaar

Per leerweg, onderbouw en bovenbouw, komt er een prettig parlement. Voor de Havikstraat betekent dit twee parlementen en één parlement voor de Milaanstraat.

Verdeling leerlingen:

  • Onderbouw:  twee x 1 BK, twee x 2 BK, twee x 1 TL, twee x 2 TL
  • Bovenbouw:  twee x 3 BK, twee x 4 BK, twee x 3 TL, twee x 4 TL.

 

Er is in ieder geval altijd een lid van de schoolleiding aanwezig en één docent. Ook kan een OOP-lid de vergadering bijwonen.

De bijeenkomsten vinden één keer in de zes weken plaats, bij voorkeur in het maatwerkuur. Dit betekent dat er zes bijeenkomsten zijn in een schooljaar.

 

Deelname aan het prettig parlement betekent iets extra’s in het portfolio van de leerling!