Leerwegen

Leerwegen

Een leerweg is een traject/route naar het behalen van een diploma vmbo. Er zijn in het vmbo vier leerwegen:

1. De theoretische leerweg;
2. De gemengde leerweg;
3. De kaderberoepsgerichte leerweg;
4. De basisberoepsgerichte leerweg.

De theoretische leerweg

Deze leerweg is vooral bedoeld voor leerlingen die gemakkelijk leerstof opnemen en die het leuk vinden om de meeste vakken uit boeken te leren. De theoretische leerweg geeft toegang tot de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De leerlingen met een diploma van de theoretische leerweg kunnen ook doorstromen naar klas 4 van het havo. Het DaCapo College heeft hierover afspraken gemaakt met de Trevianum Scholengroep in Sittard. Het DaCapo College biedt de theoretische leerweg aan op de locatie Havikstraat.

De gemengde leerweg

Bij instroom wordt geen onderscheid gemaakt tussen de theoretische en de gemengde leerweg. De eerste drie leerjaren zitten de leerlingen van deze twee leerwegen bij elkaar in de klas. De keuze tussen theoretische of gemengde leerweg hoeft pas gemaakt te worden aan het einde van het derde leerjaar, want dan kiezen de leerlingen van de gemengde leerweg vijf algemeen vormende vakken en een beroepsgericht vak (technologie), in plaats van zes algemeen vormende
vakken. De gemengde leerweg heeft dus dezelfde moeilijkheidsgraad en examens als de theoretische leerweg. De gemengde leerweg geeft toegang tot de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Het DaCapo College biedt deze leerweg aan op de locatie Havikstraat.

De kaderberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg is de beste leerroute voor leerlingen die theoretisch heel wat aankunnen, maar die toch praktischer zijn ingesteld. Het leerniveau is hoog, hetgeen ook blijkt uit het feit, dat de kaderberoepsgerichte leerweg, evenals de theoretische leerweg toegang geeft tot de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Het DaCapo College biedt de kaderberoepsgerichte leerweg aan op de locaties Havikstraat (onderbouw) en Milaanstraat (alleen (bovenbouw, mensgerichte profielen)

De bovenbouw van kaderberoepsgerichte leerweg met de technische profielen bieden we aan op de Havikstraat.

De basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg is bedoeld voor de praktisch ingestelde leerling die meer moeite heeft om zich op theoretische vakken te concentreren. De basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo geeft toegang tot de meer praktische (basis)beroepsopleidingen (niveau 1 en 2) in het mbo. Het DaCapo College biedt deze leerweg aan op de locaties Havikstraat (onderbouw)  en Milaanstraat (alleen bovenbouw, mensgerichte profielen)

De bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg met de technische profielen bieden we aan op de Havikstraat.