Leren & werken

Het Leerwerktraject (LWT) biedt de mogelijkheid om het vmbo-diploma basisberoepsgericht te halen door een combinatie van stage en leren (vanaf klas 3). Het LWT is mogelijk voor alle profielen en is een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) waar leerlingen via een andere, praktijkgerichte manier van onderwijs hun diploma halen.

Wat is er dan zo anders aan deze leerroute?

 • De weg naar het diploma gaat langs een andere leerweg. De leerlingen hebben 8-12 uren stage en volgen verder op school lessen.
 • De lessen bestaan uit de volgende vakken:
  1) Nederlands (3 uren)
  2) Beroepsvoorbereidend vak (17 uren)
  3) Rekenen (2A of 2F niveau) (2 uren)
  4) AVO vakken eventueel (op maat)
 • De overige uren leert de leerling in de praktijk op een stageplaats.

De examens over deze vakken blijven dezelfde als die van de BBL-leerling (basisberoepsgerichte leerweg). Zowel Nederlands als het beroepsgerichte vak dient als eindcijfer minimaal een 6 te zijn. De tijd dat een leerling op school zit, is nog altijd 60% van de verplichte schooltijd. De resterende 40% gaat de leerling leren door doen. Dit gebeurt d.m.v. een stage in een bedrijf of instelling. Onder verantwoordelijkheid van de school, die intensief samenwerkt met de bedrijven en instellingen, gaat de leerling kennis nemen van het werken in een bedrijf / instelling.
Om de leerlingen voor te bereiden op een juiste beroepskeuze, maken ze in de onderbouw met alle afdelingen kennis via de LOB – lessen (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding), is er een beroepskeuzetest en worden zgn. LOB-gesprekken gevoerd.
Na dit alles is het duidelijker wat een leerling later wil gaan worden of wil gaan doen. Passend bij die uitkomst wordt er een bedrijf gezocht door leerling en/of school.

Voor welke leerling is het LWT bedoeld?

Soms kunnen problemen van de leerling worden verminderd met het aanbieden van een andere manier van onderwijs (in de vorm van LWT, dus vooral leren door te doen en het verminderen van het aantal AVO vakken), zonder dat het niveau van het diploma in gevaar komt. Het diploma LWT leidt op tot niveau 2 van de beroepsopleidingen (ROC’s) en er is slechts één verschil met de reguliere basisberoepsgerichte leerweg. De leerling kan met een LWT-diploma alleen doorstromen naar een ‘aanverwante stroom’ binnen het ROC, bijv.: heeft een leerling LWT-stage gedaan op het gebied van Zorg en Welzijn, dan kan deze leerling in de toekomst alleen in de richting Zorg en Welzijn instappen op niveau 2 van een ROC. Het reguliere diploma kent die beperking niet.