De TL- plusklas (onze havo brugklas) is voor leerlingen die een advies hebben gekregen dat ligt tussen de theoretische leerweg en het havo, met als doel om na de brugklas de overstap naar klas 2 van het havo van Trevianum Scholengroep te realiseren. Op het einde van de TL-plusklas wordt bekeken of een dergelijke overstap mogelijk is. Als dit voor een leerling haalbaar wordt geacht, stimuleert de school deze overstap. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar cijfers, maar ook naar inzet en gedrag. Als dit allemaal in orde is, zal school een positief advies afgeven aan Trevianum.

Bij een negatief advies zal Trevianum niet overgaan tot aanname van een leerling.

Er bestaat al jarenlang een nauwe samenwerking met Trevianum Scholengroep en gemaakte afspraken worden jaarlijks geëvalueerd.