Sterk Techniek Onderwijs

Op 1 januari 2020 is gestart met de uitvoering van het plan Sterk techniek Onderwijs (STO).

Het doel van het plan is om techniekonderwijs op de vmbo-scholen te verbeteren en in stand te houden.

Het programma voor het DaCapo College bestaat uit vier hoofdlijnen:

  1. activiteiten gericht op het inzetten en professionaliseren van personeel
  2. activiteiten gericht op het verbeteren van de leerinfrastuctuur (inventaris en materialen)
  3. onderwijsinhoudelijke activiteiten
  4. activiteiten gericht op profilering van de technieksector.

Naast deze onderwijsprojecten wordt ook gewerkt aan de realisatie van het ‘ Doe-lab ‘, de ontwikkelruimte voor de basisschool, en de ‘ Kathedraal ‘ waar het bedrijfsleven zich presenteert. Verder ontvangt TechiCapo een bijdrage uit STO-gelden.