Toetsing & Examinering

Examenreglement 2020-2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen en collega’s,

Het Coronavirus heeft ook dit schooljaar grote impact op het onderwijs.
De minister heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om het onderwijs en daarbinnen de toetsing en examinering te ondersteunen. Deze hebben invloed op sommige bepalingen in het geldende examenreglement 2020-2021 van het DaCapo College vmbo. De maatregelen zijn samengevat in een addendum, een toevoeging bij het voornoemde examenreglement. Per maatregel is er een uitgebreide toelichting opgenomen. Ook wordt er aanvullende informatie gegeven over een aantal zaken waar mogelijk vragen over leven. De informatie is van toepassing op alle leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen.
De school zal op een verantwoordelijke en zorgvuldige manier omgaan met de geboden ruimte, zowel in de communicatie als ook in de uitvoering van de maatregelen, in het belang van elke leerling en de waarde van het diploma.