Topsport Talentschool

Topsport en studie, het lijkt bijna een onmogelijke combinatie. Veel trainen, veel wedstrijden, veel reizen met het uiteindelijke doel om een topper te worden. Sport is je lust en je leven. Naast sport is er echter ook nog een andere realiteit. Hoe talentvol je ook bent, je zult rekening moeten houden met een leven na en naast de sport. Een goede voorbereiding op de toekomst begint, ook voor een topsporter, met een diploma van het voortgezet onderwijs, aangevuld met een adequate vervolgopleiding. Leerlingen die zeer verdienstelijk sporten en zich willen ontwikkelen tot topsporter hebben daarbij een hand in de rug nodig.
Binnen het DaCapo College krijgt aanstormend sporttalent optimaal de mogelijkheid zich te ontplooien om topsport en studie op een goede wijze te combineren. Hierbij is de grootste sport om een balans te vinden tussen schooltaken en sportambitie.

Leerlingen die onze school succesvol hebben gecombineerd met hun sportambitie zijn o.a.:
 • Danny Hoessen, Heerlen | voetbal (Ajax)
 • Brian Linssen, Neeritter | voetbal (Feijenoord)
 • Jesse Augustinus, Brunssum | snowboarden
 • Demi Schuurs, Nieuwstadt | tennis
 • Luca Heutmekers, Geleen | ijshockey
 • Bob Schoonbroodt, Hoensbroek | wielrennen
 • Jorrit Pex, Maasbracht | karting
 • Daniëlle Hautvast, Puth | hippische sport
 • Mathijs Harkema, Maastricht | autosport
 • Lucas Greven, Sittard | zwemmen
 • Lesly Derks, Valkenburg | triatlon
 • Raf Meuwissen St. Joost | motorsport

Het DaCapo College Sittard is reeds jaren officieel erkend als Topsport Talentschool (voorheen LOOT-school). Een Topsport Talentschool beschikt over een Topsport Talentlicentie. De licentie is een beschikking van het Ministerie van Onderwijs, die wordt verleend aan het bevoegd gezag van de Topsport Talentschool om te mogen afwijken van de inrichtings- en examenvoorschriften, die op andere scholen niet mogelijk zijn, zoals:

 • (gedeeltelijk)vrijstelling van bepaalde vakken
 • gespreid examen over twee schooljaren
 • minder onderwijscontacttijd verplicht dan regulier
 • Landelijk werken momenteel 30 Topsport Talentscholen samen met het:
 • Ministerie van VWS
 • Ministerie van OC&W
 • NOC*NSF
 • Olympische Steunpunten (waaronder Topsport Limburg)

Scholengroep Trevianum Sittard (havo-vwo) en het DaCapo College Sittard (vmbo) hebben beide een Topsport Talentlicentie, omdat de scholen complementair aan elkaar zijn, elkaar aanvullen. Deze situatie is overigens uniek in Nederland.

Ga voor meer informatie over Topsport Talentscholen naar de site van de Landelijke Organisatie Onderwijs en Sport: www.stichtingloot.nl

Welke leerlingen komen er in aanmerking voor een topsportstatus?

Indien je in aanmerking wilt komen voor de topsportstatus dien je erkend te zijn als Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent op basis van een talentenstatus die is toegekend door de sportbonden en door NOC*NSF.

Kom je (nog) niet in aanmerking voor een van bovengenoemde statussen, dan krijg je misschien wel een RS-status (RS staat voor Regionaal Sporter). Omdat het DaCapo College naast Topsport Talentschool ook erkend is door Topsport Limburg als ‘ topsport vriendelijke school ’,  hebben we de mogelijkheid ook RS-leerlingen te helpen bij het combineren van studie en sport.

Denk je in aanmerking te komen voor de RS-status, dan kun je deze aanvragen bij Topsport Limburg: www.topsportlimburg.nl

Welke faciliteiten kan het DaCapo College de topsportende leerling bieden

Het DaCapo College streeft ernaar maatwerk te leveren als het gaat om het toekennen van het door het ministerie van OC&W toegestane onderwijsfaciliteiten. Afhankelijk van de individuele wensen en behoeften wordt met de leerlingen apart gekeken voor welke onderwijsfaciliteiten zij in aanmerking komen. Een en ander hangt af van de topsportstatus, het sportniveau, de tak van sport die wordt beoefend, de trainingsintensiteit, de wedstrijdbelasting en de reisafstand.

Ben je een Belofte, Nationaal Talent of Internationaal Talent, dan kunnen we je op het DaCapo College op heel wat manieren tegemoet komen. We noemen er enkele:

 • Eén Topsportcoördinator
 • Eén persoonlijke Topsportbegeleider
 • Mogelijkheid tot het verlenen van (gedeeltelijk) vrijstelling van bepaalde vakken
 • Mogelijkheid tot het aanbieden van een gespreid examen over twee schooljaren
 • Minder onderwijscontacttijd verplicht dan regulier
 • Roosteraanpassingen indien dit nodig is
 • Uitstel of vermindering van huiswerk indien dit nodig is
 • Verplaatsing van proefwerken en schoolexamens

Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m. trainingen en wedstrijden, weg te werken.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Bij het DaCapo College krijgen de leerlingen met een topsportstatus extra begeleiding van een Topsportbegeleider. De Topsportbegeleider fungeert als eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), trainers, directie, teamleiders en vakdocenten en regelt alle praktische zaken. De Topsport begeleider voert gedurende het schooljaar gesprekken met de topsport leerlingen en houdt een voortgangsdocument bij waarin afspraken met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden vastgelegd.

De coördinatie van het Topsportproject is in handen van dhr. Paulissen.

Wat mogen we van de topsportleerlingen verwachten

Topsportleerlingen zijn ‘ gewone ’ leerlingen die in het ‘ gewone ’ dagelijkse leven van het DaCapo College meedraaien. Naast een aantal rechten (faciliteiten) dienen deze leerlingen ook bewust te zijn van een aantal plichten, zoals:

 • tijdig met het verzoek komen om uitstel van huiswerk, verplaatsing van proefwerk of verlof;
 • zelf contact opnemen met de vakdocent omtrent inhalen van huiswerk of proefwerk;
 • gemaakte afspraken met de Topsportbegeleider en/of Topsportcoördinator nakomen;
 • Een positieve houding hebben ten opzichte van studie, medeleerlingen en docenten;
 • Het DaCapo College op een positieve manier uitdragen (in de media; tijdens activiteiten en evenementen).

Meer informatie

Voor meer inlichtingen over het Topsportproject kunt u terecht bij dhr. Paulissen:
j.paulissen@dacapo-college.nl