Topsport Talentschool

Een Topsport Talentschool is een school voor voortgezet onderwijs waar talentvolle sporters de gelegenheid krijgen om hun topsportontwikkeling te combineren met onderwijs. Vanaf de brugklas is het mogelijk om gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden van de Topsport Talentscholen.

Het DaCapo College (vmbo) heeft sinds 2008 van het Ministerie van OCW een licentie ontvangen die de school het exclusieve recht geeft om af te wijken van de normale onderwijs-regelgeving. Ook Trevianum Scholengroep (havo-vwo) heeft deze licentie ontvangen. Beide scholen zijn complementair aan elkaar binnen de onderwijskolom van het voortgezet onderwijs in Sittard. Deze situatie is overigens uniek in Nederland.

Sporttalenten met een NOC*NSF talentstatus (Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent). kunnen van dit recht gebruik maken.

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport
Het Expertisecentrum Voorgezet Onderwijs en Topsport (voorheen: Stichting LOOT) is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de 30 Topsport Talentscholen in ons land.

Voor meer informatie ga naar: https://www.evot.nl/

 

 

Waarom een Topsport Talentschool?

Als (aankomend) topsporter heb je veel tijd nodig voor trainingen, wedstrijden en reizen. Vaak komt het onderwijs dan in gedrang. Op een Topsport Talentschool wordt rekening gehouden met je sportactiviteiten door je een aangepast programma te bieden op school. Een Topsport Talentschool mag namelijk extra faciliteiten bieden die op een normale school onmogelijk zijn.

Vele duizenden leerlingen stromen jaarlijks van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en gaan een keuze maken voor een school die bij hen past. Die keuze kan te maken hebben met de locatie van de school, het type onderwijs, met de keuze van je vrienden of met een specialisme van de school. Als zo’n keuze eenmaal gemaakt is, dan wil eigenlijk niemand daar meer op terugkomen. Je went namelijk aan zo’n school; je went aan je klasgenoten, aan de leraren, zelfs aan de regeltjes en aan de schoolboeken…

Voor een écht sporttalent ligt dat net even anders. Dat komt omdat de sport – naast school – een heel belangrijke rol speelt in het leven van het sporttalent. Misschien is dat nog niet het geval rond de schoolkeuze voor de brugklas, maar sporttalenten ontwikkelen zich snel. Als er dan in de tweede of derde klas vaker en langer getraind moet worden, valt dat altijd samen met een groeiende hoeveelheid schoolwerk. In de eerste leerjaren kan een gewone school dat nog wel opvangen, maar in de bovenbouwklassen lukt dat absoluut niet meer. Op zo’n moment heb je de facilitering van een Topsport Talentschool heel hard nodig.

Topsport Talentscholen kunnen dus ‘maatwerk’  bieden en een belangrijk uitgangspunt voor de school is steeds te streven naar een schooldiploma dat bij je past!

Talentstatussen

Leerlingen met NOC*NSF Talentstatus

Het DaCapo College mag als erkende Topsport Talentschool leerlingen/sporttalenten met een NOC*NSF talentstatus (Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent) en KNVB belofte status onderwijsfaciliteiten bieden die afwijken van de normale onderwijs-regelgeving om school en sport te kunnen combineren. Een en ander ligt vastgelegd in de regels van de school, de afspraken met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport en de beleidsregel van het Ministerie van OCW.

Deze talentstatussen worden verstrekt op basis van de afgesproken prestatienormen tussen de betreffende sportbond en NOC*NSF.

Sporttalenten aan wie één van deze officiële statussen is toegekend, kunnen op basis van maatwerk, gebruik maken van de faciliteiten waarover de Topsport Talentschool mag beschikken, zoals:

 • Uitstel of vermindering van huiswerk indien nodig
 • Verplaatsing van proefwerken indien nodig
 • Een flexibel lesrooster
 • Vermindering onderwijstijd
 • Ontheffing van vakken
 • Gespreid examen
 • Gepersonaliseerd leren

Verder is er op het Supportplein van de locatie Havikstraat een studieruimte ingericht met didactische ondersteuning. Hier kunnen leerlingen in een rustige omgeving zelfstandig en onder toezicht van een studiecoach aan de slag met hun studie.

Indien de sportbond vaststelt dat een talentvolle sporter onvoldoende voldoet aan het talentprofiel kan de bond de talentstatus intrekken.

Vanaf dat moment dient de leerling het reguliere onderwijsprogramma te volgen, waarbij een reeds geëffectueerde ontheffing van kracht blijft, evenals een eventueel reeds lopende spreiding van het eindexamen.

Klik hier voor onze flyer over Topsport in het onderwijs

 

Leerlingen zonder NOC*NSF Talentstatus

Dat betekent niet, dat leerlingen/sporttalenten die (nog) niet over een officiële NOC*NSF talentstatus beschikken, verstoken blijven van medewerking in hun ontwikkeling. Ook intensief sportende leerlingen die zich verder willen ontwikkelen in de sport hebben daarbij een hand in de rug nodig.

Ook deze leerlingen bieden wij op het DaCapo College maatwerk aan binnen de wettelijke kaders van het Ministerie van OCW. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Een aangepast vakkenpakket of een aangepast lesrooster

Een en ander gebeurt in nauwe samenspraak tussen leerling, ouders, Topsport Talent- coördinator, zorgfunctionaris en afdelingsleider.

Ook kunnen deze leerlingen gebruik maken van de studieruimte met didactische ondersteuning op het Supportplein.

Via de website van Limburg Sport kun je te weten komen of je in aanmerking komt voor een NOC*NSF talentstatus. Ga naar: www.limburgsport.nl  en klik op Sporttalentpas.

Leerlingen zonder NOC*NSF Talentstatus die deelnemen aan een talentherkenningsprogramma

Daarnaast zijn er talentherkenningsprogramma’s die het DaCapo College in samenwerking met Trevianum, clubs, bonden of sporttak-platforms en Limburg Sport ontwikkelt. Hierbij gaat het om programma’s die nog niet in een officieel Bonds-programma zijn opgenomen. Leerlingen die zich toch in een specifieke richting willen ontwikkelen om hun talenten verder te ontdekken kunnen deze programma’s onder of kort na schooltijd volgen.

Klik hier voor onze flyer over Talentherkenning

Check hier een cool filmpje met informatie over de talentherkenningsprogramma’s

 

Wat mogen we van de (Top)sporttalenten verwachten?

(Top)sporttalenten zijn gewone leerlingen, die echter vanuit een specifieke vraag (een extra investering in sport) soms behoefte hebben aan extra faciliteiten, zorg of scholing om de combinatie school en sport tot een succes te kunnen maken waarbij de weg naar zelfverantwoordelijkheid centraal staat. De leerling-sporter wordt daarbij gezien als het middelpunt van zijn activiteiten en leert zijn zaken te regelen. Een goede houding t.o.v. zijn taken en het verbeteren van zijn inzicht t.o.v. zijn mogelijkheden zijn daarbij de tools, waarmee een goede voorbereiding op een juiste vervolgstudie en een succesvolle sportcarrière mogelijk gemaakt worden.

Kortom, naast een aantal rechten (onderwijsfaciliteiten) dienen deze leerlingen ook bewust te zijn van een aantal plichten, zoals o.a.:

 • Tijdig met het verzoek komen om uitstel van huiswerk, verplaatsing van proefwerk of verlof;
 • Zelf contact opnemen met de vakdocent omtrent inhalen van huiswerk of proefwerk;
 • Gemaakte afspraken met de Topsport Talent- coördinator, afdelingsleider, coördinator Supportplein, vakdocenten en mentor/coach nakomen;
 • Een positieve houding ten opzichte van studie, medeleerlingen, ondersteunend personeel en docenten;
 • Het DaCapo College op een positieve manier uitdragen (in media; tijdens activiteiten en evenementen)

Leerlingen die onze school succesvol hebben gecombineerd met hun sportambitie zijn o.a.:

 • Danny Hoessen, Heerlen | voetbal (San Jose Earthquakes, Austin, USA)
 • Brian Linssen, Neeritter | voetbal (Urawa Red Diamonds, Japan)
 • Jesse Augustinus, Brunssum | snowboarden
 • Demi Schuurs, Nieuwstadt | tennis
 • Luca Heutmekers, Geleen | ijshockey
 • Bob Schoonbroodt, Hoensbroek | wielrennen
 • Jorrit Pex, Maasbracht | karting
 • Stan Pex, Maasbracht | karting
 • Daniëlle Hautvast, Puth | hippische sport
 • Mathijs Harkema, Maastricht | autosport
 • Lucas Greven, Sittard | zwemmen
 • Lesly Derks, Valkenburg | triathlon
 • Raf Meuwissen St. Joost | motorsport
 • Perr Schuurs, Nieuwstadt | voetbal (Ajax)

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Topsport Talent- coördinaat van het DaCapo College:

Dhr. Paulissen   : j.paulissen@dacapo-college.nl

Dhr. Pluijmen    : d.pluijmen@dacapo-college.nl