Bestuur en Raad van Toezicht

Het DaCapo College maakt deel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Het college van bestuur (cvb) is het bevoegd gezag van Stichting LVO. Het cvb bestaat uit:

– Eugène Bernard, voorzitter
– Sandra Holtjer, lid

Meer informatie over het college van bestuur

De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Meer informatie over de raad van toezicht van LVO

Het college van bestuur van Stichting LVO is gevestigd in Sittard.
Contactgegevens