Inspectie

Onderwijsinspectie en verbeterpunten

De Inspectie van het Onderwijs heeft het vmbo en bestuur van DaCapo al enige tijd onder verscherpt toezicht staan. De Inspectie heeft in september en oktober in het kader van een aantal herstelopdrachten het bestuur en de locaties van het vmbo op de Havikstraat en de Milaanstraat onderzocht op de volgende punten:
# de resultaten van ons onderwijs,
# de kwaliteit van het onderwijsproces,
# de aandacht voor kwaliteitszorg,
# de onderwijstijd,
# zicht op ontwikkeling,
# schoolklimaat en
# de accuraatheid van onze PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting).

Inmiddels is het rapport daarover, met bevindingen en aanbevelingen, ontvangen. Wij informeren alle direct-betrokkenen persoonlijk en op hoofdlijnen en stellen het volledige rapport voor iedereen beschikbaar op onze eigen website. Het officiële rapport in zijn volle omvang vindt u hieronder via een tweetal downloads. U kunt de bevindingen van de Inspectie daarmee downloaden en alles lezen hierover. De Inspectie zelf publiceert dit rapport ook op haar eigen website (www.onderwijsinspectie.nl). Het verscherpt toezicht blijft van kracht en het bestuur en het vmbo hebben daarbij een aantal herstelopdrachten en een nieuw toezichtskader gekregen en een herstelplan opgesteld. De voortgang daarvan is op 13 januari in een voortgangsgesprek getoetst en de conclusie is dat de Inspectie inmiddels positief gestemd is over de aanpak en voortgang. Zij zullen dit blijven monitoren gedurende dit schooljaar en komen in juni 2021 weer op bezoek.