Inspectie

Onderwijsinspectie

DaCapo heeft de periode van het Verscherpt Toezicht door de Onderwijsinspectie sinds eind juni 2021 gelukkig kunnen afsluiten. Inmiddels zijn de definitieve rapportages op bestuurs- en schoolniveau ontvangen.  Deze rapportages vindt u hieronder via een tweetal downloads. U kunt de bevindingen van de Inspectie daarmee downloaden en alles hierover lezen. De Inspectie zelf publiceert dit rapport ook op haar eigen website (www.onderwijsinspectie.nl).

Alle medewerkers van het DaCapo College hebben hier hard voor gewerkt en het is nu aan ons de basiskwaliteit op orde te houden en daar waar mogelijk op een hoger niveau te tillen. We zijn op de goede weg en daar zijn we blij mee! Want daarmee krijgen onze leerlingen wat ze verdienen en dat is goed onderwijs!