Missie & Visie

Missie

DaCapo biedt erkend en eigentijds onderwijs aan leerlingen uit Sittard-Geleen en omstreken. Het onderwijs bij DaCapo is persoonlijk en onderscheidend en past bij de leefwereld, leerbehoeften en talenten van de leerlingen. Het onderwijs is maatschappelijk relevant.

Visie

Elke leerling wordt gezien!
Iedere leerling verdient onderwijs, dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt. Iedere leerling heeft recht op gelijke kansen. Het bieden van gelijke kansen aan leerlingen is de kernopdracht van het onderwijs (actief burgerschap en sociale integratie). Onze opdracht is om alle leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs en bestendigheid in de samenleving en hen volop de mogelijkheid tot ontplooiing te geven, waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.
‘ Leren ontwikkelen ‘  staat centraal, is in actieve verbinding met elkaar en in samenwerking met de omgeving. De inhouden van het onderwijsaanbod (conform wet – en regelgeving) zijn afgestemd op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen en sluiten aan op het PO, de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. We besteden herkenbaar aandacht aan het bestrijden van achterstand op alle gebieden. Het integraal kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid ziet hierbij toe op facilitering, uitvoering, evaluatie en borging.

Horizon 2025

Lees ook de visie van LVO Horizon 2025 – onderwijs vanuit waarderend perspectief