Schoolleiding vmbo:

Mw. M.J. (Marie-José), Diederen, directeur vmbo a.i.
Mw. M. (Manel) Manschot, afdelingsleider onderbouw BK (leerjaren 1 & 2), locatie Havikstraat
Dhr. M. (Maurice) Lejeune, afdelingsleider onderbouw GT (leerjaren 1 & 2), locatie Havikstraat
Dhr. T. (Tim) Bominaar, afdelingsleider bovenbouw GT (leerjaren 3 & 4), locatie Havikstraat
Dhr. R. (Rob) Palm, afdelingsleider bovenbouw Techniek ), locatie Havikstraat
Mw. G. (Gineke) Notten, afdelingsleider bovenbouw BK (leerjaren 3 & 4), locatie Milaanstraat

 

De schoolleiding is bereikbaar via locatie Havikstraat 5, 6135 ED Sittard.
Telefoonnummer: 046-7820800, mail: info@dacapo-college.nl