Naar aanleiding van de persconferentie dd. 25-01-2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag is er weer een persconferentie geweest met daarin nieuwe afspraken.
Welke afspraken er voor onze school gelden vanaf woensdag 26 januari as. vindt u in onderstaande brief.

Directie en medewerkers DaCapo College