Een OPP, ontwikkelingsperspectief plan, is vergelijkbaar met een handelingsplan. Hier wordt informatie betreffende de leerling in beschreven, zijn daarop volgende hulpvraag en het plan van aanpak (afspraken). Na een afgesproken tijd wordt de ontwikkeling van de leerling geëvalueerd en het plan van aanpak aangepast. Het OPP is een verplicht document om een opstroom naar een hoger zorgniveau (3 of hoger) mogelijk te maken.