Om aan alle kinderen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Scholen die deel uitmaken van het SWV in de Westelijke Mijnstreek hebben zich verplicht om op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs goed ondersteund kunnen worden. Dat doen ze vooral door gebruik te maken van de kennis van alle partners binnen het samenwerkingsverband.
DaCapo College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31.04 Westelijke Mijnstreek.
Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u hier terugvinden: www.swvvowestelijkemijnstreek.nl