Informatie 1e schoolweek bovenbouw Basis/Kader

Locatie Havikstraat

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Bijgaand informatie over de 1e schoolweek bovenbouw Basis/Kader, locatie Havikstraat.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de afdelingsleider bovenbouw Basis/Kader, dhr. R.Palm, r.palm@dacapo-college.nl

Informatie over PIE (Produceren, Installeren, Energie)

Zelf aan te schaffen materialen vóór aanvang schooljaar

Meer informatie onder onderstaande knop.