Elke afdeling van onze school (behalve de GT, dat wordt 1 groep) krijgt een eigen ouderraad, de zogheten klankbordgroep.
Diremaal per jaar komt de klankbordgroep bij elkaar. De agenda wordt vooraf gestuurd aan ouders en als ouders interesse hebben kunnen zij zich aanmelden om mee te participeren. De samenstelling van de klankbordgroep kan dus iedere keer wisselen. Ouders bepalen of ze willen deelnemen naar aanleiding van de agendapunten.